Aenorm

Twee maal per jaar wordt door de VSAE het meest toonaangevende (studenten)tijdschrift op het gebied van Actuariaat, Econometrie en Operationele Research uitgegeven.

Oorspronkelijk werd het magazine alleen uitgegeven door de VSAE, maar in 2001 is besloten om ook Kraket van de VU bij het blad te betrekken. Sinds 2013 is er besloten dat het blad weer enkel door de VSAE wordt uitgegeven. In september 2013 is het blad ingrijpend gewijzigd. Het blad is op dit moment opgedeeld in twee delen: het VSAE deel (groene deel) en het wetenschappelijke deel (blauwe deel). In het VSAE deel staan exchangeverslagen, verslagen van evenementen en dergelijke. In het blauwe deel staan wetenschappelijke artikelen en scripties. Voor ieder wat wils dus.

Het blad wordt verspreid onder de studenten kwantitatieve economie aan de UvA, onder de docenten van deze secties, onder diverse contacten in het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden (onder meer NGB-leden, leden van het Actuarieel Genootschap en bibliotheken).

Meer informatie en eerdere edities zijn te lezen op de Aenormsite.

www.aenorm.eu

Cancel