Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie van de VSAE bestaat uit twee leden. De Kascontrolecommissie bestaat vaak uit oud-penningmeesters van de VSAE en controleert de huidige penningmeester en het financiële beleid van de VSAE. Door middel van regelmatige kascontroles en vergaderingen met het bestuur is de Kascontrolecommissie altijd op de hoogte van de financiële stand van zaken van de vereniging. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. 

Samenstelling

Gideon Davidson
Penningmeester bestuur 2020

Eli van Baar
Penningmeester bestuur 2019

Cancel