Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen van de VSAE bestaat op dit moment uit zes leden; drie studerende leden en drie werkenden. Deze commissie adviseert en controleert het bestuur van de VSAE. Door middel van vergaderingen met het bestuur is de RvC altijd op de hoogte van de stand van zaken van de vereniging. Daarnaast is het de taak van de RvC om het beleid van het bestuur te monitoren en ervoor te zorgen dat de VSAE visie gewaarborgd blijft. Hiernaast staat de huidige samenstelling weergegeven. Als je interesse hebt in een positie binnen de RvC, kun je contact opnemen met één van de huidige leden.

Samenstelling

Gideon Davidson (Voorzitter)
November 2021 - November 2023

Tom van der Woude
December 2021 - December 2023

Aurora Gaffaf
December 2021 - December 2023

Lasse Liebrand
Januari 2023 - Januari 2025

Aletta Verberg
Januari 2023 - Januari 2025

Kaj Soellaart
Januari 2023 - Januari 2025

Cancel