Bestuur

Als bestuur van de VSAE ben je een jaar lang verantwoordelijk voor de vereniging. Het is belangrijk om aan het begin van het jaar een beleid op te stellen, wat de rest van het jaar uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat het bestuur de richting van de vereniging aangeeft en belangrijke beslissingen maakt. Daarnaast heeft zij de dagelijkse leiding over de vereniging en draagt zij zorg voor de verschillende evenementen en activiteiten die de VSAE faciliteert. Dit omvat alles binnen onze vijf pijlers: Carrière, Sociaal, Studie, Analytics Academy en Mentale Gezondheid.

Wil je meer weten over de functies en de huidige bestuursleden? Onderstaand is gedetailleerde informatie te vinden over de vier bestuursleden en hun functies. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om ons een Whatsapp bericht of mailtje te sturen, of langs te komen op de bestuurskamer: REC E1.32!

Van links naar rechts: Daan, Damla, Una & Saif

Daan van Dijk - Voorzitter & Externe Zaken

Mail:  

chairman@vsae.nl

external@vsae.nl

Telefoon:   020 - 525 5034
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Voorzitter
Als voorzitter van de VSAE ben je verantwoordelijk voor het totaaloverzicht van de vereniging en het in de gaten houden van de langetermijnvisie. Je houdt nauw contact met al je medebestuursleden om op de hoogte te zijn van alle projecten en aspecten die spelen binnen de vereniging. Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging naar buiten toe en is het jouw taak om je medebestuursleden te ondersteunen, controleren, helpen en bijsturen waar nodig is.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Business Orientation Days
 • Zoek Commissie
 • Sport Commissie
 • Actuariaat Congres
 • Korte Buitenland Reis

Saif Aknouch - Externe zaken

Mail:  

external@vsae.nl

Telefoon:   020 - 525 4917
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Externe Zaken
Als Externe Zaken ben je verantwoordelijk voor de bedrijfscontacten van de VSAE. Je gaat langs bij samenwerkingspartners, om met hen afspraken te maken en zo deze bedrijven onder de aandacht te brengen van de studenten. Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie van evenementen en vormt daarmee de schakel tussen het bedrijfsleven en studenten.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Econometric Game
 • International Study Project
 • Jaarafsluiting
 • Aenorm
 • Feest Commissie

Una Ignjatovic - Penningmeester & Secretaris & Vice-voorzitter

Mail:  

treasurer@vsae.nl

secretary@vsae.nl

Telefoon:   020 - 525 4846
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Penningmeester
Als Penningmeester beheer je het geld van de verening. Je ziet erop toe dat het geld op de juiste manier wordt uitgegeven. Dit houdt een grote verantwoordelijkheid in en dat maakt deze functie ook speciaal. Het geld beheren houdt in dat je declaraties betaalt, de boekhouding doet en de begroting update. Als de Commerciële Zaken bepaalde sponsorpakketten heeft verkocht maak jij de bijbehorende factuur en stuur je hem op naar de desbetreffende contactpersoon. Ook zorg je ervoor dat de inkomende facturen op tijd worden betaald. Verder is het belangrijk dat je als penningmeester op elk moment precies kunt zeggen hoe de vereniging er financieel voor staat. Dit is essentieel bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Functieomschrijving: Secretaris
De Secretaris is een van de belangrijkste functies binnen het bestuur. De taak van de Secretaris is om alle informatie bij te houden en te verwerken zodat daar iets mee kan gebeuren. Als Secretaris zal je alle wekelijkse bestuursvergaderingen notuleren, maar ook de algemene ledenvergaderingen. Het is erg belangrijk dat dit genotuleerd wordt, zodat de Raad van Commissarissen weet waar je mee bezig bent maar ook om terug te kijken wat er is besloten of besproken.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Master Speed Date Event
 • Start Up Event
 • Ranking Commissie
 • Introductie Kamp
 • VSAE weekend

Damla Baybar - Interne Zaken & Marketing

Mail:  

internal@vsae.nl 

marketing@vsae.nl 

Telefoon:   020 - 525 4134
LinkedIn:   LinkedIn

Functieomschrijving: Interne Zaken
De Interne Zaken is hét gezicht en aanspreekpunt voor leden van de VSAE. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk leden leert kennen en dat zo veel mogelijk leden jou leren kennen! Je bent bezig met het werven en behouden van actieve leden en dit doe je door middel van het indelen van de commissies. Om de commissies zo goed mogelijk in te delen, drink je heel vaak een kopje koffie met mensen om ze zo goed in te kunnen schatten en ze al dan niet te plaatsen.

Functieomschrijving: Marketing
Als Marketing ben je verantwoordelijk voor vormen van promotie waarop je naar buiten treedt. Hierbij kan je denken aan social media, maar ook aan het ontwerpen en bestellen van banners, posters, flyers etc. Ook ben je verantwoordelijk voor innovaties op het gebied van promotie. Tenslotte begeleid je commissies bij het opstellen van een promotieplan.

Coördinator van de volgende commissies:

 • Zoek Commissie (Voorzitter)
 • Analytics Academy
 • The Inhouse Experience
 • Integratie Commissie
 • Wintersport
 • Sjaars Commissie
Cancel