De Beroependagen

De Beroependagen worden jaarlijks in samenwerking met de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) georganiseerd. Tijdens dit carrière-evenement wordt aan studenten de kans geboden zich breed te oriënteren op hun toekomst. De mogelijkheden voor bedrijven beslaan het gehele spectrum: van algemene presentaties tot individuele gesprekken. Verder zijn er mogelijkheden tot het geven van workshops, lunches en/of diners. De deelnemers worden geselecteerd door de bedrijven door middel van CV-selectie.

De Beroependagen bereikt alle fi nancieel georiënteerde studenten aan de UvA en VU. Middels de profi ler is het mogelijk om binnen dit grote bereik een specifi eke voorkeur aan te geven, zo zijn er bedrijven die zich toespitsen op accountancy of finance studenten. Er zijn ook jaarlijks veel bedrijven die enkel en alleen naar econometristen op zoek zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@beroependagen.nl

Cancel