Econometric Game

De Econometric Game is dé internationale competitie voor econometristen. Deze globale wedijver bestaat reeds 19 jaar en geniet grote bekendheid onder professoren, universiteiten en het bedrijfsleven. Teams van 30 gerenommeerde universiteiten strijden tegen elkaar door middel van het oplossen van een maatschappelijkactuele case. Zo kwamen afgelopen jaren de problematiek rondom kindersterfte en het in kaart brengen van armoede in Indonesië aan de orde.

Om een indruk te geven van de diversiteit en kwaliteit van de deelnemende teams: in 2017 namen onder andere Harvard, Cambridge, London School of Economics en University of Seoul deel aan de Econometric Game. De teams bestaan uit twee masterstudenten en twee PhD studenten. Het verslag en de presentatie worden beoordeeld door een vakjury, waar vrijwel ieder jaar een (binnen het vakgebied) bekende professor deel van uitmaakt.

De Econometric Game (EG) groeit sinds haar oprichting in 1999 elk jaar in omvang, populariteit, bekendheid en enthousiasme onder studenten, professoren en het bedrijfsleven. Deze populariteit is ook merkbaar in de media aandacht die het evenement ontvangt. Zo is er in 2017 aandacht geweest vanuit NOSop3 en BNR.

Wilt u meer informatie of weten hoe uw bedrijf kan profiteren van de landelijke aandacht voor de Econometric Game? Neem dan contact op via econometricgame@vsae.nl

Cancel