International Study Project

Het International Study Project (ISP) is bedoeld om (master)studenten te laten oriënteren op bedrijven met een internationaal karakter. Gedurende 8-10 dagen bezoeken de deelnemers kantoren van potentiële werknemers in een nader te bepalen stad. Hier krijgen ze informatie over het werk, maar ook de internationale mogelijkheden binnen het bedrijf. Afhankelijk van de samenwerking kan hier ook een bezoek aan de Nederlandse kantoren aan verbonden zijn.

Wilt u meer informatie over het International Study Project? Neem dan contact op via internationalstudyproject@vsae.nl

Cancel