Kick-Out

Tijdens de Kick-Off van afgelopen ronde, zijn de impact projects van de aankomende ronde gepresenteerd. Deze studenten hebben zich ooit afgevraagd hoe het is om je vergaarde theoretische kennis opechte data toe te passen om zodoende je data-science skills te ontwikkelen. De volgende organisaties maakten deel uit van de afgelopen projectronde. (Dit zijn niet de huidige projecten!)


De Hartstichting
De belangrijkste missie van de Hartstichting is om hart- en vaatziekten te verslaan. Om deze missie te bewerkstelligen, is de Hartstichting afhankelijk van vrijwilligers en donateurs om zodoende miljoenen euro’s op te halen waarmee essentieel onderzoek gefinancierd kan worden. Ongelukkigerwijs is er de afgelopen jaren een negatieve balans tussen de in- en uitstroom van donateurs. Het terugwinnen van ex-donateurs van ex-donateurs is cruciaal, dus tracht de Hartstichting per jaar 12.000 ex-donateurs te benaderen met de vraag of ze bereid zijn om weer structurele financiële ondersteuning aan de Hartstichting te bieden. Aangezien deze benadering kostbaar en ineffectief is, kan een score model bijdragen aan een succesvollere campagne waarin de selectie van high-potential ex-donateurs doelgerichter is.

KWF
De missie van het Koninklijk Wilhelmina Fonds is drieledig: minder kanker, meer geneeswijzen en een betere kwaliteit van leven voor (voormalige) kankerpatiënten. Met 1.000.000 donoren en 100.000  vrijwilligers is het KWF het grootste gezondheidsfonds in Nederland. Deze donoren en vrijwilligers zijn actief op verschillende platforms van het KWF. Deze platforms gebruiken verschillende technieken om donaties te werven. Het is jouw taak als analist om de factoren te analyseren die het donatiegedrag van donoren en dus de donatie-inkomsten beïnvloeden. Verschillende donatie proposities zullen verschillende frequenties en waarden van de donaties opleveren. Binnen dit project kregen de analisten de kans om aan de slag te gaan met neuromarketing technieken.

Oxfam Novib
Oxfam Novib verslaat armoede en pakt onrechtvaardigheid aan. Dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen, is het doel. Om dit doel te bewerkstelligen, is Oxfam actief in de hele wereld. Uiteraard is voor dit doel geld nodig. Binnen dit project voor Oxfam Novib zal je als analist de donaties van particuliere donateurs, welke op straat en aan de deur geworven zijn, onder handen nemen. Welke kenmerken definiëren goede donateurs? En welke slechte? Je zal met een dataset van +/- 90.000 geworven relaties over de afgelopen 5 jaar aan de slag gaan. Deze dataset bevat kenmerken
van de donateur, de werving, de donatie, een mogelijke upgrade poging en andere financiële bijdragen naast de structurele donatie.

Schrijf je hier in, of stuur een mailtje met een (korte) motivatie naar analyticsacademy@vsae.nl.

Cancel