Centrale Studentassessor

Bedrijf
Faculteit Economie en Bedrijfskunde UvA
Type
Fulltime job
Locatie
Amsterdam
Branche / Vakgebied
Government services
Taal
Engels, Nederlands

Omschrijving

Publicatiedatum 2 oktober 2019
Sluitingsdatum 17 november 2019
Opleidingsniveau Universitair
Functieomvang 32 uur per week
Salarisindicatie €2.049 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Vacaturenummer 19-640

Over de studenten medezeggenschap aan de UvA

De studentenraad (SR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. De studentenraden behartigen de belangen van studenten. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale studentenraad. De Centrale Studentenraad (CSR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor studenten. De raad heeft inspraak op o.a. regelingen voor studenten en de begroting, huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

De studentassessor van de UvA

Na de Maagdenhuisbezetting uit 2015 is een centrale studentassessor ingesteld. De studentenassessor is aanwezig bij CvB-vergaderingen en adviseert het College over onderwijs- en studentgerelateerde thema’s. De assessor staat in nauw contact met de CSR en andere groepen in de studentengemeenschap om voeling te houden met wat er leeft onder studenten. De assessor heeft geen rol in formele (mede)zeggenschap en heeft dus geen advies- of instemmingsrecht.

Werkzaamheden

Wat houdt het werk in?

Als studentassessor woon je de CvB-vergaderingen bij en neem je in het CvB deel aan de beraadslaging over het te voeren beleid. De focus ligt daarbij op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Binnen het CvB belicht je de voorgelegde besluiten en adviseer je het CvB vanuit jouw perspectief als student. Dit zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met een onderwijs- en studentenperspectief. Je neemt eveneens deel aan vergaderingen van de Universitaire Commissie Onderwijs, het CBO en het Universiteitsforum om te adviseren over het (onderwijs)beleid. Verder houd je nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Je onderhoudt een goede werkrelatie met de Centrale Studentenraad. Je bent aanwezig bij vergaderingen van de Centrale Studentenraad en blijft zo goed aangesloten bij belangen en meningen van de medezeggenschap. Je informeert de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur wederkerig.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

 • Een studentenstem laten horen in CvB;
 • voeling houden met de studentengemeenschap;
 • overleg met betrokken partijen;
 • contact onderhouden met de facultaire studentassessoren.

Wat bieden we jou?

 • Bestuurservaring op het hoogste niveau;
 • een vergoeding passend bij de verantwoordelijkheden.

Profiel

Functie-eisen:

 • ingeschreven staan als student aan de UvA;
 • in collegejaar 2019-2020 niet actief lid van een studentenbestuur, -vakbond of medezeggenschapsraad.

De ideale kandidaat heeft:

 • passieve en actieve kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • grondige kennis van en een brede blik op de UvA;
 • bij voorkeur medezeggenschapservaring en/of bestuurservaring op een ander terrein;
 • goede communicatievaardigheden;
 • het vermogen om zich snel complexe materie eigen te maken;
 • kennis van grote actuele dossiers;
 • planningsvaardigheden en een grote mate van zelfstandigheid.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met de huidige studentassessor:

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het College van Bestuur, op voordracht van een benoemingsadvies­commissie, en rekening houdend met diversiteit. In de benoemingsadviescommissie hebben twee studenten zitting, deze studenten worden aangedragen door de CSR, hiervan is er één CSR-lid en één niet CSR-lid. Daarnaast een lid uit het College van Bestuur en een lid uit de Raad van Toezicht.

Het betreft een benoeming voor de duur van een jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De vergoeding bedraagt €2.049 bruto per maand bij full time dienstverband. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je reactie is welkom tot uiterlijk 17 november 2019.

Je kunt alleen via onderstaande link online solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, verwerken wij niet.

Cancel