Wat is AEO?

Actuariële Wetenschappen

Moet een roker meer premie voor een ziektekostenverzekering betalen dan een niet-roker? En mensen met een erfelijke ziekte? Bij Actuariële Wetenschappen leer je de complexe afwegingen maken die bij verzekeringen komen kijken. Een actuaris (verzekeringswiskundige) berekent verzekeringspremies en dat vergt scherp denkwerk. De relatie tussen het toeval en het financiële risico staat centraal. Maar een actuaris kijkt ook naar rente, inflatie én naar demografische, ethische en juridische aspecten. Je benadert de werkelijkheid met uiterst precieze, wiskundige kansmodellen. Dus, ben je goed met abstracties en getallen? Dan is Actuariële Wetenschappen iets voor jou!

Kijk voor meer informatie op de site van de UvA: 

UVA - ACTUARIËLE WETENSCHAPPEN

Enkele interessante links bij Actuariaat:

ACTUARIEEL GENOOTSCHAP          INSTITUTE OF ACTUARIES          

PENSIOEN- EN VERZEKERINGSKAMER          SOCIETY OF ACTUARIES

Econometrie & Operationele Research

Laten mensen de auto staan als de accijns op brandstof verder stijgt? Welk effect heeft een rentedaling op groei en inflatie? Zulke vraagstukken kom je tegen bij Econometrie. Bij Operationele Research (OR) wil je bijvoorbeeld een oplossing proberen te vinden voor wachtrijen in de supermarkt of bij callcenters. Je analyseert de economische werkelijkheid met wiskundige modellen: het resultaat vertaal je naar economisch beleid. De arbeidsmarkt staat om econometristen en OR'ers te springen. Dus ben je wiskundig sterk en geïnteresseerd in economie? Dan is Econometrie & Operationele Research wat voor jou!

Kijk voor meer informatie op de site van de UvA:

UVA - ECONOMETRIE EN OPERATIONELE RESEARCH

Enkele interessante links bij Econometrie:

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK          ECONOMETRIE.NL          

TINBERGEN INSTITUTE

Een interessante link bij Operationele Reserach:

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR BESLISKUNDE

Cancel